منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
اعضای هیات علمی گروه

دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی استاد دکتر محمد راسخ مهند
دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی دانشیار دکتر مهرداد نغزگوی کهن
دکتری تخصصی زبانشناسی همگانی دانشیار دکتر امید طبیب زاده قمصری
 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند