مدیر گروه زبانشناسي همگاني

دکتر مهرداد نغزگوی کهن‌
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی:  دانشیار زبانشناسی همگانی
ایمیل:  mehrdad.kohan@basu.ac.ir
وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/naghzguykohan/
تلفن:  8292614-081
تلفن داخلي:  239
آدرس:  همدان دانشگاه بوعلی سینا دانشکده علوم انسانی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند