کد خبر: 15876    1397/03/22
اطلاعیه بسیار مهم اداره آموزش
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص شرایط ورود به محل برگزاری امتحانات
کد خبر: 15875    1397/03/22
مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان ترم
مسیر دستیابی به برنامه امتحانات پایان ترم
کد خبر: 15856    1397/03/19
برنامه امتحانات ترم 962
برنامه امتحانات ترم 962
کد خبر: 15818    1397/03/12
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه بسیار مهم تحصیلات تکمیلی
کد خبر: 15634    1397/02/03
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری
اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری
کد خبر: 15621    1397/02/02
افتخار آفرینی همکار دانشگاهی
افتخار آفرینی همکار دانشگاهی
کد خبر: 15620    1397/02/02
هفته سرآمدي آموزشي دانشکده
هفته سرآمدي آموزشي دانشکده
کد خبر: 14578    1397/01/26
اطلاعیه فوری
اطلاعیه آزمون ججامع دکتری 1397
کد خبر: 12250    1396/11/11
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده
کد خبر: 12211    1396/11/07
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشکده
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند